HE 29/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 29/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.10.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.10.1999

Lausumat

HE 29/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan vuoden 2001 loppuun mennessä selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty yleisestä kalleusluokituksesta luopumiseksi vuoden 2004 alusta lukien.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.10.1999

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/1999 vp

Pvm

19.10.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 36/1999 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 26/2006 vp

​​​​