HE 3/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 3/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.05.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 30.05.2002

Lausumat

HE 3/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdolliset lainsäädännölliset tai muut toimenpiteet, joilla lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä voidaan ennaltaehkäistä myös vapaaehtoistyössä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.05.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö TyVM 1/2002 vp

Pvm

30.05.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 61/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp