HE 33/2003

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 33/2003

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.10.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.10.2003

Lausumat

HE 33/2003 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta kiirehtii alusjätelain kokonaisuudistusta lain saattamiseksi lakiteknisesti asianmukaiseksi ja merensuojelutavoitteiden kannalta tehokkaaksi ja toimivaksi.

HE 33/2003 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta kiirehtii erityisesti, että hallitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian lakiesityksen Suomen talousvyöhykkeen perustamiseksi ja lainsäädäntöehdotuksen aluksista aiheutuviin laittomiin öljypäästöihin sovellettavasta hallinnollisesta maksujärjestelmästä, jotta tahallisista öljypäästöistä mereen voitaisiin rangaista sakoilla tai muilla seuraamuksilla.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
25.09.2003

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 2/2003 vp

Pvm

10.10.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 26/2003 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

10.06.2004

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

31.05.2005

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

13.06.2006

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 25/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

12.06.2007

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 3/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

20.05.2008

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

08.05.2009

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 10/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp