HE 36/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 36/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinsuojelulaiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.03.1996

Lausumat

HE 36/1995 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö seuraa tarkoin turkistarhauksessa tapahtuvia muutoksia ja laatii tilanteen niin vaatiessa tarvittavat säädösmuutokset.

HE 36/1995 - Lausuma 2

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että ennen asetuksen antamista maa- ja metsätalousministeriö toimittaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen mikrosirun käytöstä eläinten merkitsemisessä ja tunnistamisessa ja siihen liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista.

HE 36/1995 - Lausuma 3

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, millaista säädöspohjaa tuotantoeläinten pitoon liittyvän valvonnan järjestäminen omavalvontasuunnitelman avulla suurehkoissa eläintenpitoyksiköissä vaatii ja mitä siitä seuraa, sekä saattaa esityksensä säädöstason sitä vaatiessa eduskunnan käsiteltäväksi.

HE 36/1995 - Lausuma 4

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että uutta eläinsuojelulakia toimeenpantaessa kielletään munivien kanojen pitäminen munitustarkoituksessa häkeissä 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien, ellei EU:ssa tai Pohjoismaissa vallitseva käytäntö puolla pidempää siirtymäaikaa. Mikäli EU-lainsäädäntö kieltää häkkikanaloiden käytön aikaisemmin, tulee näin menetellä Suomessakin. Investointituet tulee suunnata vaihtoehtoisia tuotantotapoja edistävällä tavalla.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.12.1995

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 10/1995 vp

Pvm

05.03.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 7/1996 vp

​​​​