HE 36/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 36/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.06.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.06.2002

Lausumat

HE 36/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että Snellman-korkeakoulun rahoitusperustan sisällyttäminen vapaan sivistystyön lainsäädäntöön ei vähennä kansalaisopistojen, opintokeskusten, liikunnan koulutuskeskusten ja kesäyliopistojen valtionrahoitusta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.06.2002

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2002 vp

Pvm

20.06.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 109/2002 vp