EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 39/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.06.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.06.2001

Lausumat

HE 39/2001 - Lausuma 1

Edustaja: Wideroos, Ulla-Maj /r

Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkoin seuraa lain toimivuutta ja myös sitä, kuvastaako valtuutetulle valittu virkanimike valtuutetun käytännön työtehtävien todellista luonnetta, ja mikäli nimikkeestä näyttäisi aiheutuvan väärinkäsityksiä, ryhtyy toimenpiteisiin nimikkeen muuttamiseksi vastaamaan paremmin valtuutetun toimenkuvaa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.06.2001

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2001 vp

Pvm

21.06.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 78/2001 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 16/2004 vp