EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 54/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain ja kolttalain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.06.1997

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 54/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin luontaiselinkeinotilojen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi pysyvällä tavalla mukaan lukien tämän mahdollisesti edellyttämien säädösmuutosten valmistelut.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.05.1997

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/1997 vp

Pvm

09.06.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 80/1997 vp