HE 65/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 65/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.01.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 27.01.2015

Lausumat

HE 65/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisesti lainvalmistelutoimenpiteisiin todistajansuojeluohjelmaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi siten, että suojeltavan asunnon ja sen lähiympäristön valvonnassa teknisen laitteen, menetelmän tai ohjelmiston avulla saatavaa tietoa voidaan käyttää mahdollisimman laajasti myös muihin kuin suojeltavaan kohdistuvien rikosten estämisessä, esitutkinnassa ja koko rikosprosessissa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2014

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 38/2014 vp

Pvm

27.01.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 248/2014 vp

​​​​