EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 71/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 26.05.1997

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 71/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus lain täytäntöönpanon yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, ettei lailla tarpeettomasti vaikeuteta esimerkiksi kotikaljan tai siman anniskelua ruokajuomana.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.05.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/1997 vp

Pvm

26.05.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 60/1997 vp