HE 71/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 71/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 29 §:n sekä tuloverolain 21 ja 124 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 13.12.1999

Lausumat

HE 71/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Suuri valiokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus hallitusohjelmansa mukaisesti kiirehtii valtion ja kuntien välisen koko vaalikauden kattavan yhteistyöasiakirjan valmistelua, jotta kuntien taloudessa päästään nykyistä parempaan ennakoitavuuteen ja peruspalvelut voidaan turvata koko maassa nykyistä tasapuolisemmin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.12.1999

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/1999 vp

08.12.1999

Suuren valiokunnan mietintö SuVM 1/1999 vp

Pvm

13.12.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 115/1999 vp

​​​​