HE 98/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 98/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.12.2006

Lausumat

HE 98/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus omalta osaltaan ryhtyy toimenpiteisiin tekijänoikeuskysymyksissä olevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi pikaisesti perusteellisessa laajapohjaisessa valmistelussa olemassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2006

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 28/2006 vp

Pvm

15.12.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 238/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

07.06.2007

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

10.06.2008

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

11.06.2009

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 16/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

27.05.2010

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2010 vp

​​​​