M 2/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
M 2/2014

Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 06.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.03.2015

Lausumat

M 2/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kokonaisselvityksen, jossa tarkastellaan maamme yleistä kielten opiskelun politiikkaa ja miten sitä pitäisi kehittää tulevia kielitaitohaasteita ennakoiden sekä huomioiden yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhä laajentuva ja monipuolistuva vieraiden kielten osaamisen tarve.

M 2/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
25.02.2015

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 24/2014 vp

Pvm

16.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 54/2014 vp

​​​​