HE 10/2014

HE 10/2014

eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.03.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.03.2014

Käsittely päättynyt 11.04.2014 VaVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

21.03.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.04.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Esitelty mietintöluonnos

Valmistunut:

- VaVM 1/2014 vp