HE 100/2009

laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 18.06.2009

Käsittely päättynyt 11.02.2010 YmVM 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- PeV antaa lausunnon.

Käsittely

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö (K)

- asiantuntija Meeri Palosaari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss, Helsingin kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 23/2009 vp.

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Pekka Häkkinen, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (K)

- ympäristölakimies Kreeta Pölönen, Keski-Suomen ympäristökeskus (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

05.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön Oili Rahnaston laatimat vastineet.

09.12.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.02.2010

Keskusteltiin asiasta.

11.02.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 09.10.2009 PeVL 23/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.10.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 23/2009 vp