HE 101/2009

HE 101/2009

laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 18.06.2009

Käsittely päättynyt 25.03.2010 YmVM 3/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- PeV ja SiV antavat lausunnon.

Käsittely

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 10/2009 vp.

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Satu-Kaarina Virtala, ympäristöministeriö (K)

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama, valtiovarainministeriö (K)

- yli-intendentti Mikko Härö, Museovirasto (K)

- lakimies Matleena Haapala, Museovirasto

- arkkitehti Annu Tulonen, Hämeen ympäristökeskus (K)

- toiminnanjohtaja Vesa Juola, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry (K)

- puheenjohtaja Risto Iivonen, Rakennustaiteen Seura ry (K)

- varapuheenjohtaja Lauri Jääskeläinen, Yhdyskuntasuunnittelun Seura ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Anna Brunow, Valtion rakennustaidetoimikunta (K)

- päälakimies Anu Kärkkäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- puheenjohtaja Hanni Sippo, Docomomo Suomi Finland ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kirkkohallitus (K)

- Kymenlaakson maakuntamuseo (K)

- Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

19.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

- Alvar Aalto -säätiö (K)

26.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Senaatti-kiinteistöt (K)

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

05.02.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry (K)

- Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö (K)

03.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kulttuuriperinnön säätiön täydentävä lausunto.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2010 vp.

Päätetty jatkokäsittelystä.

04.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

10.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

11.03.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

25.03.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 3/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 26.02.2010 PeVL 6/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Hertta Rutanen, ympäristöministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

Epävirallinen keskustelu

18.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.02.2010

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

23.02.2010

Merkitty saapuneeksi

- varapuheenjohtaja Södermanin muutosehdotus

24.02.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

25.02.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

26.02.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 09.10.2009 SiVL 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Rauno Anttila, opetusministeriö

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-intendentti Mikko Härö, Museovirasto

- lakimies Matleena Haapala, Museovirasto (K)

- yliarkkitehti Eero Raatikainen, Kirkkohallitus

- maankäyttöpäällikkö Harri Palo, Kirkkohallitus (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Carl-Eirik Nikander, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​