HE 102/2004

laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.06.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Lakivaliokunta lähettänyt 23.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.06.2004

Käsittely päättynyt 30.11.2004 LaVM 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.06.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

17.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylijohtaja Maija Kukkonen, Kriminaalihuoltolaitos ja Rikosseuraamusvirasto (K)

Jatkettu I käsittely

23.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö

- käräjätuomari Asko Nurmi, Turun käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Tiina Veranen, Espoon käräjäoikeus (K)

- kihlakunnansyyttäjä Seppo Tiittanen, Joensuun kihlakunnan syyttäjänvirasto (K)

- rikoskomisario Jorma Alvila, Joensuun kihlakunnan poliisilaitos (K)

Pyydetty lausunto:

- PeV

24.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Jouko Karjalainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- toimistopäällikkö Olli Salin, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Mäki, Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYT (K)

28.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin hovioikeuden kirjallinen lausunto.

07.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden lisäselvitys.

19.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääketieteen tohtori Matti Kaivosoja, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Ari-Matti Nuutilan kirjallinen lausunto.

16.11.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 34/2004 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

26.11.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

30.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 11/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2004

Käsittely päättynyt 28.10.2004 PeVL 34/2004 vp

Käsittelyvaiheet

24.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

13.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- assistentti Juha Lavapurolta ja professori Veli-Pekka Viljaselta

Jatkettu I käsittely

27.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.10.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 34/2004 vp