HE 108/2012

HE 108/2012

eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 23.10.2012 TaVM 9/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, oikeusministeriö

- ylijohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto

- ylijohtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto

- asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

- pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

Valmistava keskustelu

03.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 28.9.2012

Pyydetty kirjallinen lausunto:

10.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kauppaoikeuden dosentti Klaus Viitanen, (K)

Valmistava keskustelu

12.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 11.10.2012 Viitasen lausuntoon

Jatkettu valmistava keskustelu

17.10.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

23.10.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 23.10.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 9/2012 vp

​​​​