HE 110/2010

henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 29.10.2010 LaVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Satu Wartiovaara, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- keskusrikospoliisi

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Petteri Palomäki, Pirkanmaan käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö

22.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

26.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 20/2010 vp