HE 111/2005

laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 31.03.2006 SiVM 2/2006 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tuula Hämäläinen, Valtion taidemuseo (K)

- tekijänoikeusasiamies Marko Karo, Taideteollinen korkeakoulu

- puheenjohtaja Erkki Kannosto, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry (K)

- toiminnanjohtaja Maria Rehbinder, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Niklas Bruun, (K)

08.12.2005

Merkitty saapuneeksi

- Valtion taidemuseon kirjallinen lausunto 28.11.2005.

Käsittely

07.02.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

09.02.2006

Merkitty saapuneeksi

- Kauppa- ja teollisuusministeriön kirjallinen lausunto 2.2.2006.

09.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija Antti Ihamäki, Kilpailuvirasto (K)

- taiteen osaston johtaja Christian Boman, Oy Bukowski Ab

- hallituksen puheenjohtaja Wenzel Hagelstam, Hagelstam Huutokaupat

- taidekauppias Jyrki Saarni, Suomen Taide- ja Antiikkikauppiaiden Yhdistys STAY ry (K)

17.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö

- varapuheenjohtaja Pirjo Julkunen, Suomen museoliitto ry (K)

- lakimies Tommi Nilsson, Kopiosto ry

- puheenjohtaja Elena Näsänen, Suomen Taiteilijaseura (K)

24.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

- pääsihteeri Lena Strömberg, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry (K)

24.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.03.2006

Valmistava keskustelu

09.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- Hagelstam, Bukowski, Suomen Taide- ja Antiikkikauppiaat ry: Yhteenveto ehdotetuista muutoksista

28.03.2006

Yleiskeskustelu

31.03.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM2/2006 vp