HE 115/2011

HE 115/2011

eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.11.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.11.2011

Käsittely päättynyt 02.12.2011 TaVM 7/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

15.11.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

16.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Kari Parkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Mikael Nordgren, Suomen Vientiluotto Oy (K)

- johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto (K)

- yksikönjohtaja Aila Aho, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät (K)

- rahoitusjohtaja Petri Castrén, Nokia Siemens Networks Oy (K)

- johtaja Heikki Keränen, Nokia Siemens Networks Oy

29.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Pekka Anttila, Metso Oyj (K)

- johtaja Matti Malminen, Konecranes Oyj (K)

30.11.2011

Keskusteltiin asiasta.

01.12.2011

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitykset 30.11.2011

Valmistava keskustelu

02.12.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 2.12.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 7/2011 vp