HE 117/2007

HE 117/2007

laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 17.10.2007

Käsittely päättynyt 03.04.2008 TaVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2007

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, kauppa- ja teollisuusministeriö

- teollisuusneuvos Riku Huttunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- kaupallinen sihteeri Heikki Yrjölä, ulkoasiainministeriö

- lakimies Mari Andersin, Säteilyturvakeskus STUK (K)

14.02.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 1/2008 vp

22.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

27.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektinjohtaja Olli Kymäläinen, Fortum Nuclear Services Oy (K)

- lakimies Teemu Sipilä, Fortum Oyj

- johtaja Risto Siilos, Teollisuuden Voima Oy (K)

- ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen, Fennovoima Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Posiva Oy (K)

07.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.03.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

26.03.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

03.04.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.10.2007

Käsittely päättynyt 13.02.2008 PeVL 1/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Riku Huttunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, kauppa- ja teollisuusministeriö

- lakimies Mari Andersin, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.02.2008

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kommentit 13.12.2007

12.02.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.02.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 1/2008 vp