HE 118/2008

laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 27/2007 vp LA 15/2008 vp LA 26/2008 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 11.11.2008 SiVM 6/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marja Lahtinen, opetusministeriö

05.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus (K)

- kouluneuvos Raakel Tiihonen, Opetushallitus

07.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.11.2008

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 27/2007 vp, LA 15/2008 vp, LA 26/2008 vp

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: