HE 118/2013

HE 118/2013

eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 SiVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Marja Viljamaa, Vantaan kaupunki, sivistysvirasto (K)

- linjanjohtaja Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupungin opetusvirasto (K)

- rehtori Mauri Ronimus, Eiran aikuislukio (K)

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus

- puheenjohtaja Daniel Sazonov, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

- Suomen Kuntaliitto

08.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

29.11.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi