HE 119/2007

HE 119/2007

laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.10.2007

Käsittely päättynyt 07.11.2007 StVM 15/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkija Timo Kauppinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Lilli Autti, Sosiaaliasiamiehet ry (K)

25.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviainen, Helsingin kaupunki (K)

- sosiaalityön johtaja Jarmo Rautjärvi, Kuopion kaupunki (K)

- vs. johtava sosiaalityöntekijä Petra Katilainen, Hausjärven kunta (K)

26.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 15/2007 vp