HE 120/2011

HE 120/2011

eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2011 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.11.2011

Käsittely päättynyt 29.11.2011 HaVM 6/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 6/2011 vp

​​​​