HE 122/2012

HE 122/2012

eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.10.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 02.10.2012

Käsittely päättynyt 17.10.2012 LaVM 11/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- toimialajohtaja Tauno Aalto, Oikeusrekisterikeskus (K)

- johtaja Tuomo Kouhia, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

05.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa.

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jennimari Huovinen, oikeusministeriö (K)

- tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriö

16.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 11/2012 vp

​​​​