HE 124/2008

HE 124/2008

laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 09.10.2008 StVM 13/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- pääjohtaja Pekka Puska, Kansanterveyslaitos

- hallintojohtaja Jaakko Penttinen, Kansanterveyslaitos (K)

- pääjohtaja Mauno Konttinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

02.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- terveystutkimuksen päällikkö Timo Klaukka, Kansaneläkelaitos (K)

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- vararehtori Matti Tikkanen, Helsingin yliopisto (K)

- dosentti Markus Perola, Kansanterveyslaitos (K)

- erikoistutkija Timo Sinervo, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

03.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Kirsi Markkanen, Tehy ry (K)

- tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkö Ilkka Alava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- erityisasiantuntija Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan Liitto (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto (K)

07.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO

- Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.10.2008

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 13/2008 vp

​​​​