HE 128/2013

HE 128/2013

eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 05.11.2013 StVM 15/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Mikko Ryynänen, Kela (K)

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 9/2013 vp

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry (K)

- ylilääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- ylilääkäri Jukka Kivekäs, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

Ei huomautettavaa:

- Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 15/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 18.10.2013 TyVL 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry (K)

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- tutkimusprofessori Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos (K)

16.10.2013

Epävirallinen keskustelu

17.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 9/2013 vp