HE 13/2014

HE 13/2014

eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.03.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 26.03.2014

Käsittely päättynyt 30.04.2014 HaVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.03.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Sini Lahdenperä, opetus- ja kulttuuriministeriö

- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö (K)

- kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus (K)

10.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puheenjohtaja, laamanni Antti Savela, Kirkolliskokous, lakivaliokunta (K)

Ei huomautettavaa:

- Suomen kirkon pappisliitto ry

11.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.04.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 10/2014 vp

​​​​