HE 134/2006

HE 134/2006

laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 29.09.2006 StVM 19/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Kemppi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM19/2006 vp

​​​​