HE 136/2008

HE 136/2008

laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 05.11.2008 YmVM 8/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anna Simola, ympäristöministeriö

- riskienhallintapäällikkö Harri Biström, Valtiokonttori (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asumisoikeusasukkaat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Valmistava keskustelu

05.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 8/2008 vp

​​​​