HE 137/2011

eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja eräiden siihen

Ministeriö: Valtioneuvoston kanslia

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.12.2011 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.12.2011

Käsittely päättynyt 10.02.2012 PeVM 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.01.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.01.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia (K)

- oikeudellinen neuvonantaja Jukka Lindstedt, tasavallan presidentin kanslia (K)

- hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

09.02.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.02.2012

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 1/2012 vp