HE 138/2005

HE 138/2005

laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.09.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 29.09.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 LiVM 25/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

29.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

29.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

07.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Juhani Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö

Jatkettu I käsittely

11.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Samuli Haapasalo, Ilmailulaitos (K)

- ylijohtaja Kim Salonen, Ilmailulaitos (K)

- lakimies Susanna Metsälampi, Ilmailulaitos

- lento- ja sotilassääpalveluyksikön päällikkö Heikki Juntti, Ilmatieteen laitos

- insinöörieversti Heikki Karppinen, Ilmavoimien esikunta (K)

12.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari (K)

- kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto (K)

- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- reittiliikenteen johtaja Henrik Arle, Finnair Oyj (K)

- johtaja Kari Koli, Finnair Oyj

- hallituksen jäsen, lentopelastustoimiston koulutuspäällikkö Ismo Aaltonen, Suomen Ilmailuliitto

- varapuheenjohtaja Ville Kajala, Suomen Ilmailuliitto (K)

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Rihto-Kekkonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- PLM:n kirjallinen asiantuntijalausunto

18.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Simo Sukselainen, Finnish Commuter Airlines Oy

- varapuheenjohtaja Samuli Suokas, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (K)

- hallituksen jäsen Olli Paloniemi, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys

- toimitusjohtaja Kari Ljungberg, Copterline Oy

- johtaja Tom Christides, Blue1

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Juha-Mikko Hämäläinen, sisäasiainministeriö (K)

- hallituksen jäsen Juhani Missonen, Suomen lentotoimenharjoittajien liitto (K)

- koulutuspäällikkö Hannu Kankkunen, Patria Pilot Training Oy (K)

- vastuullinen johtaja Kimmo Martikainen, Patria Pilot Training Oy

Merkitty saapuneeksi

- Salpauslennon kirjallinen asiantuntijalausunto

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö

28.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n muistio 27.10.2005

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö (K)

22.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Rita Linna, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö

25.11.2005

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 25/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.09.2005

Käsittely päättynyt 11.11.2005 PeVL 47/2005 vp

Käsittelyvaiheet

28.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Juhani Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

I käsittely

26.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

08.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin kirjallinen lausunto

09.11.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

10.11.2005

Yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

11.11.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 47/2005 vp

​​​​