HE 14/2005

HE 14/2005

ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.03.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.03.2005

Käsittely päättynyt 20.05.2005 SiVM 3/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö

10.03.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

18.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Marja-Liisa Tenhunen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Pirve Lapiolahti, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- erityisasiantuntija Johan Hahkala, Suomen Kuntaliitto (K)

30.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Markku Koponen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry (K)

- johtaja Martti Pallari, Suomen Yrittäjät (K)

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede, Akava ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Anne Mikkola, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- opintotoimiston päällikkö Anneli Lappalainen, Teknillinen korkeakoulu (K)

15.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja teollisuuspoliittisen yksikön johtaja Hannu Saarikangas, Insinööriliitto (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Sami Nieminen, Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry (K)

- erityisasiantuntija Airi Jaro, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- kuntayhtymän johtaja Kari Juntunen, Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (K)

- yksikön johtaja Timo Pieskä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu/Raahen tekniikan ja talouden yksikkö (K)

15.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n kirjallinen lausunto 15.4.2005

28.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Helena Leino-Kilpi, Turun yliopisto (K)

- vararehtori Varpu Uotila, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

- hallintoylihoitaja Pirjo Aalto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (K)

03.05.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Olli Luukkainen, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu (K)

- professori Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto (K)

10.05.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.05.2005

Yleiskeskustelu

11.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön vastine 9.5.2005

13.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio

17.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

20.05.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 3/2005 vp