HE 14/2014

eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.03.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 25.03.2014

Käsittely päättynyt 13.05.2014 LiVM 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.03.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Aho, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- kehityspäällikkö Pipsa Eklund, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- yksikön päällikkö Merja Koponen, Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin maistraatti (K)

- Venealan Keskusliitto Finnboat (K)

11.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Aho, liikenne- ja viestintäministeriö

- yksikönpäällikkö Ville Räisänen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n kirje 25.4.2014

13.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 4/2014 vp