HE 140/2014

HE 140/2014

eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 MmVM 24/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, maa- ja metsätalousministeriö

- maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- erikoissuunnittelija Kati Törmä, Maaseutuvirasto MAVI (K)

- professori Jyrki Niemi, MTT Taloustutkimus (K)

Kirjaus

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Käsittely

01.10.2014

Keskusteltiin asiasta.

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Leena-Marja Kauranne, ympäristöministeriö (K)

- kehityspäällikkö Ari Enroth, ProAgria Keskusten Liitto (K)

- tukipäällikkö Harri Liven, Varsinais-Suomen TE-keskus (K)

- yksikön päällikkö Kari Kivikko, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- erityisasiantuntija Taina Väre, Suomen Kuntaliitto (K)

Kirjaus

09.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

- Hedelmän- ja marjanviljelijäinliitto ry (K)

- Kauppapuutarhaliitto ry (K)

- Puutarhaliitto ry (K)

- Luomuliitto ry (K)

Käsittely

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanviljelijä, EU-tukineuvoja Minna Häkkinen, (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö

- johtava tietoasiantuntija Ilkka Kommeri, Maaseutuvirasto, MAVI (K)

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

23.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

04.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vakka-Suomen MTK-yhdistykset (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

13.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

14.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 13.11.

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Leena Tenhola, Maaseutuvirasto MAVI (K)

19.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 13.11.

25.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön 24.11.2014 päivätty lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

27.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.11.

28.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön 27.11. päivätty lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.11.

02.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

03.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

04.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 24/2014 vp

Kirjaus

04.12.2014

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi