HE 141/2012

HE 141/2012

eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 37/2011

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.11.2012

Käsittely päättynyt 07.05.2013 LaVM 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.02.2013

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 37/2011 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- käräjätuomari Riitta Mutanen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Pirkka Kuusela, keskusrikospoliisi (K)

01.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

12.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Tero Haapala, keskusrikospoliisi (K)

- rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos (K)

- ylikonstaapeli Marko Forss, Helsingin poliisilaitos (K)

14.03.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 2/2013 vp

15.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

21.03.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.04.2013

Yleiskeskustelu

04.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 3.4.2013.

Pyydetty lisäselvitys:

- SM, VKSV, KRP, Helsingin poliisilaitos ja professori Pekka Viljanen.

Jatkettu yleiskeskustelu

12.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön, Valtakunnansyyttäjänviraston, keskusrikospoliisiin, Helsingin poliisilaitoksen ja professori Pekka Viljasen lisäselvitykset.

17.04.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

07.05.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 8/2013 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.11.2012

Käsittely päättynyt 12.03.2013 HaVL 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Ari-Pekka Calin, Poliisihallitus (K)

- rikostarkastaja Markus Välimäki, keskusrikospoliisi (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

21.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

28.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 2/2013 vp