HE 145/2006

laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 18.10.2006 TaVM 13/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Jyrki Knuutinen, valtiovarainministeriö

- varatuomari Osmo Silvonen, Säästöpankkiliitto

18.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 13/2006 vp