HE 145/2012

HE 145/2012

eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.11.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 HaVM 21/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Jarkko Saksa, Tullihallitus (K)

- johtaja Leo Nissinen, Eteläinen tullipiiri (K)

- FT, laboratorionjohtaja, professori Janne Nieminen, Tullilaboratorio (K)

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Markku Kosonen, Tulliliitto ry (K)

- varapääluottamusmies Reino Kaario, Tullin Akavalainen Yhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Jari Nieminen, Tullivirkamiesliitto ry. (K)

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- Läntinen tullipiiri (K)

- Itäinen tullipiiri (K)

- Pohjoinen tullipiiri (K)

- Ahvenanmaan tullipiiri (K)

27.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- rajavartiolaitos (K)

- Poliisihallitus (K)

- Tullihallitus (K)

- valtiovarainministeriö (K)

30.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- rikostorjuntajohtaja Sami Rakshit, Tullihallitus (K)

04.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 21/2012 vp

​​​​