HE 145/2013

eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 08.10.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 MmVM 21/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

09.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, maa- ja metsätalousministeriö

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- osastonjohtaja Maria Teirikko, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- erikoistutkija Juha Lipponen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- lakimies Natalia Lumme, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry (K)

Kirjaus

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Tulli (K)

Ei huomautettavaa:

- työ- ja elinkeinoministeriö

Käsittely

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry (K)

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

03.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

05.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

10.12.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 21/2013 vp