HE 147/2005

HE 147/2005

laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 MmVM 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

20.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Olli Hakkarainen, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- pääjohtaja Jan Heino, Metsähallitus (K)

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Raimo Vajavaara, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Urho Tervonen, Kainuun riistanhoitopiiri

08.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- erätarkastaja Aimo Tervamäen ja erätarkastaja Jaakko Saariston kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion kirjallinen lausunto

10.11.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 46/2005 vp

15.11.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 24/2005 vp

16.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

18.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys 25.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 6/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.10.2005

Käsittely päättynyt 09.11.2005 PeVL 46/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

28.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Jatkettu I käsittely

08.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.11.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 46/2005 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 11.11.2005 HaVL 24/2005 vp

Käsittelyvaiheet

18.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Olli Hakkarainen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- johtava lakimies Jorma Karttunen, Metsähallitus (K)

I käsittely

28.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Arja Puukka, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

28.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön, Tullihallituksen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n, ja Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n kirjalliset lausunnot.

Jatkettu I käsittely

09.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- liikkuvan poliisin ja Metsästäjäin Keskusjärjestö ry:n kirjalliset lausunnot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

11.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 24/2005 vp

​​​​