HE 147/2009

HE 147/2009

työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 20.10.2009 StVM 35/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- ylitarkastaja Paula Väliverronen, Verohallitus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

14.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

- Kunnallinen työmarkkinalaitos

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.10.2009

Valmistava keskustelu

20.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 35/2009 vp

​​​​