HE 149/2003

HE 149/2003

laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2003 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.11.2003

Käsittely päättynyt 04.03.2004 TaVM 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet

27.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

27.11.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Marja Tuokila, oikeusministeriö (K)

- lakimies Eeva-Maija Österman, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- lakiasiainjohtaja Harri Christensen, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

17.02.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

19.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajien vakuutustoimiston kirjallinen lausunto.

20.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio 18.2.2004.

26.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto

04.03.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 3/2004 vp

​​​​