HE 15/2010

HE 15/2010

laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.03.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.03.2010

Käsittely päättynyt 21.04.2010 StVM 7/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Johanna Aholainen, Kansaneläkelaitos

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry

23.03.2010

Valmistava keskustelu

13.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

20.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

21.04.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 7/2010 vp

​​​​