HE 150/2006

HE 150/2006

laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 12.12.2006 LiVM 32/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

03.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Käsittely

05.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto (K)

- lakimies Riitta Kokko-Herrala, Kuluttajavirasto (K)

- asiantuntija Veijo Turunen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasioiden päällikkö Riikka Tähtivuori, FiCom (K)

- johtava lakimies Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

- lakiasiainjohtaja Teemu Summanen, Finnet-liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ammattikorkeakoululehtori Christian Blomin kirjallinen lausunto

17.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusprofessori Kari Jokela, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj

- vice president Pekka Takala, TeliaSonera Oyj

- emeritusprofessori Osmo Hänninen, (K)

21.11.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.12.2006

Yleiskeskustelu

12.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 32/2006 vp

​​​​