HE 152/2009

HE 152/2009

laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 20.10.2009 TyVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Varpu Weijola, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- OTT, professori Pentti Arajärvi, (K)

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen, Akava ry (K)

- koulutusjohtaja Markku Koponen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Koulutusrahasto (K)

- tutkija Esa Jokinen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus WRC (K)

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Sointu Toivonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ry (K)

22.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Näkövammaisten Keskusliitto ry (K)

- Invalidiliitto ry (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 10/2009 vp