HE 164/2010

laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 114/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 09.03.2011 SiVM 14/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Ulla Aunola, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Erika Leinonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- 1. varapuheenjohtaja Tiia Meuronen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Valtteri Aine, Suomen Lukiolaisten Liitto (K)

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Paula Tuovinen, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- opinto-ohjaaja Anna-Maria Tiainen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Veli-Matti Taskila, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

26.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry (K)

- koulutuspoliittinen suunnittelija Liisa Murto, Vammaisfoorumi ry

- viittomakieliyksikön päällikkö Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen Liitto ry (K)

- ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

01.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- johtajaylilääkäri Markku Kanerva, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS (K)

04.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Heini Kainulainen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- psykologi Teemu Ollikainen, Suomen psykologiliitto ry (K)

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lakimies Kimmo Lehtimäki, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- vararehtori emerita Riitta-Liisa Olkkonen, Tampereen ammattikorkeakoulu (K)

- toiminnanjohtaja Johan Hahkala, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

01.03.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lausunto SYL ja SAMOK 25.2.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lausunto SAKKI 28.2.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

02.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.03.2011

Yleiskeskustelu

- Luonnos 4.3.2011

04.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 114/2010 vp - LA 114/2010 vp

08.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

09.03.2011

Yksityiskohtainen käsittely

- Luonnos 9.3.2011

09.03.2011

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 25.02.2011 PeVL 60/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

02.12.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.02.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 60/2010 vp