HE 165/2005

HE 165/2005

92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.10.2005

Käsittely päättynyt 07.12.2005 TyVM 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

21.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

24.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työministeriö (K)

I käsittely

02.12.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

07.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 11/2005 vp

​​​​