HE 166/2008

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.10.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 28/2007 vp LA 8/2008 vp LA 94/2007 vp TPA 5/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 28.11.2008 StVM 32/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- tulosaluejohtaja Riitta Haverinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- tutkimusprofessori Markku Pekurinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- puheenjohtaja Merja Heikkonen, Vammaisfoorumi ry (K)

14.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen, Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä (K)

- erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paara, Vaalijalan kuntayhtymä (K)

- tutkimus- ja kehittämisyksikön johtaja Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto ry

- vammaisasiamies Minna Kaipinen, Kehitysvammaisten Tukiliitto (K)

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen, Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n avustajavälitys (K)

- avustajakeskusvastaava Tarja Nykänen, Honkalampi-säätiö, avustajakeskus (K)

- projektipäällikkö Seija Kohvakka, Turun seudun lihastautiyhdistys ry/Henkilökohtaisen avun keskus projekti (K)

- vastaava edunvalvonta-asiamies Juhani Oinonen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- sopimustoimitsija Tuija Kinnunen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- liittojohtaja Tuomas Mänttäri, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto (K)

- puheenjohtaja Jarmo Tiri, Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto (K)

- hallituksen jäsen Terhi Toikkanen, Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

18.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2008 vp

19.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto

- vammaispalvelupäällikkö Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto (K)

- perusturvajohtaja Marja-Liisa Lindfors, Riihimäen kaupunki (K)

- kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä, Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä (K)

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kainuun maakunta -kuntayhtymä

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jukka Sariola, Hengityslaitepotilaat ry (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Rautanen, Hengityslaitepotilaat ry

- vammaisasiamies, lakimies Elina Akaan-Penttilä, Invalidiliitto ry (K)

- liittovaltuuston puheenjohtaja Pekka Hätinen, Invalidiliitto ry

- toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry (K)

- lakimies Juha-Pekka Konttinen, Kynnys ry

- sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, Näkövammaisten Keskusliitto ry (K)

- vs. toiminnanjohtaja Merja Purhonen, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

- kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry

21.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.11.2008

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 28/2007 vp, LA 8/2008 vp, LA 94/2007 vp, TPA 5/2007 vp

Valmistava keskustelu

27.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kehitysvammaliitto

Yksityiskohtainen käsittely

28.11.2008

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 32/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 14.11.2008 PeVL 30/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2008 vp