HE 168/2006

HE 168/2006

laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 10.10.2006 StVM 24/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

04.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Kemppi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

10.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 24/2006 vp

​​​​